Øster Elkjær PC studiekredse for seniorer

Din computer kan meget mere end du tror…

Nu, du er blevet ferm til NemId, borger.dk, E-boks og netbank, er det tid at komme videre.

Aktivitetscenter Øster Elkjær i forårs og efterårssæsonen studiekredse, hvor vi sammen vil udforske, hvordan du kan udnytte din computer bedre og blive ferm til at udnytte de fantastiske muligheder din computer byder på.

Du vil blive præsenteret for muligheder, du næppe har forestillet dig. Og hvis du har, er vi parate til at hjælpe dig med at realisere det. Hver studiekreds starter med at bore i, hvilke computer udfordringer du personligt står overfor. Og sammen begiver vi os ud på en eventyrlig rejse, der ender med dig som superbruger.

Yderlige oplysninger om disse aktiviteter og tilmelding hos Birte W. Jensen, tlf. 2274 7934, bedst mellem mandag og torsdag kl. 11-12.

Aktiviteten foregår i et topmoderne lokale med plads til maksimum 8 deltagere, der naturligvis har adgang til hver deres PC.

Kun folkepensionister, invalidepensionister og efterlønsmodtagere kan deltage i denne aktivitet.

Deltagergebyret er kr. 200 der anvendes til anskaffelse og vedligeholdelse af materiel, forbrugsvarer samt udleverede materialer. Derudover skal deltagerne være besiddelse af et aktivitetskort. Det koster 100 kr. og dækker et års adgang til Aktivitetscenter Øster Elkjær. Kortet kan erhverves i forbindelse med fremmøde.

Artikler om IT

Denne hjemmeside omfatter nogle sider med artikler, der kan understøtte studiekredsenes deltagere. Det drejer sig om følgende:

Supplerende artikler kan du finde på bloggen pcs.733.dk.